Blog

15-3-2012:
 
Fra denne sag's offer, ved jeg, at Ankestyrelsen handler helt umenneskeligt..!

Vedkommende, sagen drejede sig om, ventede flere måneder på svar, og da tålmodigheden bristede, rykkede hun, pr. mail, for brevet, som man i Ankestyrelsen lovede var på vej, og ville blive afsendt næste dag, tirsdag. Da dette ikke skete, rykkede hun igen, pr. telefon, og fik et mærkeligt svar: at det allerede var sendt om torsdagen..! 
At Ankestyrelsen i denne telefonsamtale, IKKE nævnte, at det allerede var sendt ud til medierne, og at hun ville få sit svar i radioen..! For det var netop, hvad der skete..! Hun fik et chok, da man i radioen fortalte dette:

"KOMMUNER KAN TVINGE BORGERE PÅ LYKKEPILLER"
06. mar. 2012 06.03 

Ankestyrelsen har netop afgjort, at kommunerne gerne må tvinge syge på lykkepiller, hvis deres sygedagpenge skal forlænges, eller de skal have førtidspension, skriver Fagbladet 3F.
Det sker på trods af, at de to tidligere ministre Bertel Haarder (V) og Inger Støjberg (V) for et år siden på et samråd lovede, at kommuner aldrig må tvinge syge på lykkepiller.

OVERGREB..!

I 3F mener næstformand Johnny Skovengaard, at det er et overgreb at tvinge syge borgere til at tage antidepressiv medicin, hvis ikke de skal miste deres forsørgelsesgrundlag.
- Det er en glidebane, for hvad bliver det næste? At syge borgere skal tvinges til at tage endnu stærkere medicin? Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen må helt klart se nærmere på denne sag, siger Johnny Skovengaard til Fagbladet 3F.
Ankestyrelsen lægger dog vægt på, at psykiatere eller egen læge skal ordinere den antidepressive medicin som behandling."

I dag kom denne udmeldelse i medierne:

- Ankestyrelsen tager fejl og risikerer at blive underkendt af højesteret..! 
Det vurderer en professor i socialret, efter vi har forelagt hende Ankestyrelsens nye afgørelser, der giver kommunerne ret til at kræve, at angstplagede ansøgere til førtidspension først skal forsøge sig med flere forskellige slags anti-depressiv medicin, populært kaldet lykkepiller, inden de kan komme i betragtning til at få førtidspension at leve af..!
 

16-3-2012:


Førende danske forskere går nu sammen i et usædvanligt samarbejde for at finde ud af, hvorfor psykisk syge får kappet op mod 25 år af deres levetid. Årsagen skal findes i en undersøgelse af 500 døde kroppe.

Mange psykisk syge lever usundt. De ryger eller drikker, dyrker ikke motion, og en del dør af hjertekarsygdomme, en overdosis medicin eller begår selvmord.

Forskerne ved allerede, at alle de årsager er med til at skære helt op til 25 år af psykisk syges forventede levetid i forhold til gennemsnittet i befolkningen.

Men usund livsstil og et trist liv er langt fra hele forklaringen. Faktisk er 15 procent af alle dødsfald blandt psykisk syge lige nu umulige at finde en årsag til.

»15 procent er et meget højt tal i retsmedicinsk sammenhæng. For befolkningen som helhed er tallet under 5 procent, så der er stor forskel, og jeg er meget nysgerrig efter at finde årsagen. Hvis vi finder ud af, hvad psykisk syge dør af, så kan vi også begynde at forebygge,« siger Jørgen Lange Thomsen, professor på Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.

Kæmpe, national undersøgelse af dødsfald:
 

I jagten på svar har en række af landets førende retsmedicinere fra tre universiteter ganske usædvanligt fundet sammen med kemikere og især molekylærgenetikere i et kæmpe, nationalt projekt. Under titlen ”Survive: Lad de døde gavne de levende” vil forskerne undersøge samtlige psykisk syge, som bliver obduceret i Danmark gennem de næste to år.

Baseret på tidligere statistikker forventer forskerholdet at undersøge i alt 500 afdøde danskere for at finde særlige fællestræk, der kan forklare deres død.

Fakta

Betegnelsen psykisk syge kan dække over et væld af forskellige lidelser, bl.a. angst, depression og psykoser, som ifølge Psykiatrifonden har rodfæstet sig i en halv million danskere.

I projektet undersøger forskerne afdøde inden for alle grupper. De vil dog fokusere på psykisk syge med skizofreni, bl.a. fordi det er den eneste gruppe, hvor man med sikkerhed ved, at en kvalificeret fagperson – i dette tilfælde en psykiater – har stået for diagnose og behandling, herunder har udskrevet medicin. Det gør det lettere at finde årsager og sammenhænge.

Ifølge Psykiatrifonden lider 30.000 danskere af skizofreni.

»Vi skal undersøge, om de f.eks. har dårlige nyrer, og om det i så fald er noget bestemt medicin, der påvirker dem. Vi skal også finde ud af, om bestemte typer medicin virker sammen, og så skal de molekylærbiologiske undersøgelser af vitale organer kaste lys over, hvad der er sket i kroppen, inden personen døde. Det hele er meget stort og meget systematisk anlagt,« beretter Jørgen Lange Thomsen.

Projektets egne undersøgelser bliver suppleret af oplysninger fra f.eks. landspatientregistre, Sundhedsstyrelsen og hospitalsjournaler, så billedet af hver enkelt psykisk syge kan blive så komplet som muligt.

Medicin, livsstil og gener påvirker psykisk syge:
 

Mere konkret skal projektet i første omgang gå på tre ben.

Forskerne vil afdække:

  1. Hvilke sygdomme hver enkelt afdøde helt præcis har – og samtidig se nærmere på betydningen af livsstil, f.eks. fedme og rygning og alkoholmisbrug, samt hvordan lægemidler har påvirket kroppen
     
  2. Hvordan f.eks. medicin og livsstil har påvirket udviklingen af metabolisk syndrom (en fællesbetegnelse for forstyrrelser i kroppen – f.eks. forhøjet blodtryk – der øger risikoen for livsstilssygdomme som f.eks. diabetes eller slagtilfælde). Forskerne vil også se på, hvordan metabolisk syndrom hænger sammen med risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme og dø for tidligt.
     
  3. Om særlige genvarianter eller -ændringer har været med til at slå de syge ihjel. I denne del af projektet analyserer forskerne, hvad genvarianter har betydet for hjerterytmeforstyrrelser i afdøde psykisk syge, som blev obduceret i 2009-2011.
Gener i hjertet kan virke sammen med medicin:
 

Projektet har netop fået tilsagn om to millioner kroner støtte fra Sundhedsstyrelsen. Hvis det senere lykkes at skaffe flere penge, bliver projektet udvidet med flere områder, fortæller Jytte Banner, vicestatsobducent og projektleder på 'Survive'.

»Vi vil gerne screene bredere for særlige hjerte-gener, som kan være med til at give rytmeforstyrrelser, når en psykisk syg får en særlig slags medicin.«

citatProjektet bygger på en nysgerrighed, som også bunder i frustration: Det er vores opgave at finde ud af, hvorfor folk dør – for selvfølgelig er der en dødsårsag. Når vi ikke kan finde den, er det, fordi vi ikke kigger efter det rigtige eller bruger de forkerte teknikker. Det skal vi have optimeret.
- Jytte Banner

»Vi ville også gerne finde ud af, hvordan et medikament virker inde kroppen, når personen får et andet medikament samtidig. Måske kan den ene medicin hæmme nogle enzymer, som ville kunne hæmme nedbrydningen af den anden medicin, og på den måde giver det en højere koncentration af det andet medikament. Men det er nogle dyre undersøgelser, så det kræver flere penge, før vi når dertil,« siger Jytte Banner, professor ved Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet.

Mere viden om dødsfald blandt psykisk syge om to år:
 

Forskernes initiativ bliver modtaget med kyshånd i Psykiatrifonden, der arbejder for bedre vilkår for folk med psykiske sygdomme.

»Hvis den markante overdødelighed skal nedbringes, og det skal den, er det afgørende, at vi får mere at vide om dødsårsagerne. Derfor hilser vi alle sådan nogle projekter her meget velkommen,« siger Dorthe Lysdal, pressechef i Psykiatrifonden.

Projektet bliver sandsynligvis sparket i gang 1. maj.

Jytte Banner og Jørgen Lange Thomsen får selskab i styregruppen af dr.med. Gyda Lolk Ottesen fra Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Det er første gang, de tre institutter går sammen i så stort et projekt.

Forskerne regner med, at resultaterne ligger klar i 2014.

 

 


29-3-2012:


Lykkepiller er en flittig brugt lægmandsbetegnelse for antidepressiv medicin, især af den såkaldteSSRI-type (selektive serotonin genoptagshæmmere). Denne type medicin hæmmer fjernelsen af neurotransmitteren serotonin fra synapsespalten mellem neuroner. Logikken bliver desværre således: Når man er deprimeret er man ulykkelig, så når man tager en pille, der kan afhjælpe dette må det være en lykkepille. Da lykkepiller øger tilgængeligheden af serotonin i hjernen, må serotonin være hjernens lykkestof.

Medicinalindustrien og journalister er glade for budskabet, for det kan alle forholde sig til. Problemet er imidlertid, at denne enkle forklaring simpelthen ikke holder. lykkepille- og lykkestof-begrebet lægger op til en alt for unuanceret forståelse af hjernens, og dermed også psykiske sygdommes, kompleksitet. Psykiske sygdomme er hyperkomplekse, og lykkepille-begrebet lægger op til, at der vitterligt findes en ”magic bullet”-medicin, der kurerer depression uden nævneværdige bivirkninger. Det er som bekendt ikke tilfældet.

Depression er en potentielt livstruende sygdom. Antidepressiva er medicin mod en potentielt livstruende sygdom. Lykkepille får det til at lyde som om, at er man lidt utilfreds eller ulykkelig, som vi mennesker ofte er, kan man uanset årsagen til dette, bare lige snuppe en pille og få det bedre. 
Problemet her er, at der kun er dokumenteret effekt af antidepressiv medicin til moderat til svære depressioner. Derfor er det et uheldigt signal at sende til folk med forskellige slags problemer (personlige forhold, økonomi, stress etc), at de kan få en pille, der hjælper med at løse problemerne for dem. De er ikke nødvendigvis deprimerede, men oplever oftest normale reaktioner på modgang og prøvelse. Problemerne skal her tackles på en anden måde.  Patienter med svær depression, hvor behandling med antidepressiv medicin er indiceret, bliver også unødigt stemplet som folk, der bare er utilfredse med deres tilværelse og derfor har fået en lykkepille. Det giver næring til hele ”du skal da bare tage dig sammen”- eller ”der er da ikke noget at være ked af”-attituden, som mange desværre har overfor mennesker med depression.

I ordet lykkepille ligger det implicit, at pillen gør dig lykkelig(ere). En slags euforisk effekt, og ofte siges nogen at være ”på lykkepiller”, som om der var tale misbrugsstof. Sandheden er dog, at selvom nogle forskere mener, at pillernemuligvis kan have nogle positive effekter på raske personer, så gørmetodeproblemer og manglende ensartethed i studierne det usædvanligt vanskeligt at sige noget med sikkerhed. Men de gør under alle omstændigheder ikke folk lykkeligere. Har man en svær depression vil mange opleve en reduktion i deres symptomer i forbindelse med antidepressiv behandling, men de bliver heller ikke euforiske eller lykkelige. Som sammenligning kan man sige, at f.eks. smertestillende medicin, i lige så høj grad som antidepressiva, forbedrer patienters livskvalitet. Men fordi man oplever en reduktion i smerten, eller at denne helt forsvinder, er det jo ikke ensbetydende med at man er lykkelig.

Vi burde holde op med at bruge ordet, for det er egentlig ganske unødvendigt og giver psykiatrien et lidt latterligt skær. Kan man forstå antibiotika, kan man vel også forstå antidepressiva! Alternativt kan man kalde det ”medicin mod depression”. I 1994 gik en del større aviser sammen om at boykotte brugen af ordet lykkepiller, men dette holdt dog ikke i lang tid. Mere trist er det, at når man søger lykkepiller og lykkestof på videnskab.dk vælter det frem med resultater. 

 
 31-3-2012:

Venligst lånt fra "Lykkepiller.info" :Danske artikler om lykkepiller

 

 

 

Mødre til skadede børn kritiserer læger DR. 24. dec. 2011 - Vi bliver ikke taget alvorligt. Sådan lyder kritikken fra de kvinder, der har fået et skadet barn, fordi de tog lykkepiller under graviditeten. De har nu dannet deres eget netværk, fordi de savner hjælp fra lægerne.


Mødre kræver lykkepille-erstatning EB 22/12-2011 - Mødre kræver lykkepille-erstatning efter Ekstra Bladets afsløringer


Lykkepilleproducenter gider ikke at advare gravide EB 19/12-2011 - Lykkepilleskandalen: Firmaer trækker lykkepiller ud af markedet og tager deprimerede som gidsler


Medicinalfirmaer politianmeldes for at tie om døde babyer - BT. 27/11-11 - Lægemiddelstyrelsen har politianmeldt firmaerne bag otte lykkepiller for at undlade at advare om alvorlige bivirkninger for gravide.

Gravide fik unødigt lykkepiller - EB 27/11-11 - Læger var ikke advaret ordentligt om bivirkninger og dødsfald hos danske spædbørn


Styrelse erkender fejl - EB 24/10-2011. - Sundhedsstyrelsen erkender, at læger og gravide skulle have været informeret om bivirkninger ved lykkepiller


Bekymrede politikere om lykkepiller - Det er uhyggeligt - EB 23/10-2011. Sundhedsministeren må på banen, mener Sophie Løhde (V), der er forfærdet over de nye alvorlige sager om bivirkninger af lykkepiller under graviditet


Nye alvorlige lykkepiller-sager - Baby uden kranie - EB 23/10-2011. Nye choktal fra Lægemiddelstyrelsen: Dødfødt baby, stribevis af aborter og foster uden kranium


Tobias tog skade af mors lykkepiller - TV2 NMyhederne 23/10-2011. Toårige Tobias har hypermobile led og udvikler sig ikke fysisk som andre børn. Derudover har han også problemer med øjnene, som han ikke helt har kontrol over. Hans læge mener at skaderne skyldes, at hans mor Tina Schmidt tog lykkepiller under sin graviditet.


FDA advarer mod høje doser af Cipramil - Dagens medicin 12/9-11 - Den antidepressive middel citalopram bør ikke længere udskrives i doser på mere 40 milligram, advarer de amerikanske lægemiddelmyndigheder.


Lykkepiller til børn skal væk fra lægerne - EB 14/6-2011 - Fremover skal læger ikke kunne beslutte, hvorvidt børn og unge skal have lykkepiller, mener politisk flertal.


Lykkepille-ekspert skjulte bijob - EB 8/6-2011 - Professor Poul Videbech får penge fra pillefirma, han rådgiver læger og myndigheder om.


Læger giver lykkepiller som nødløsning - EB 6/6-2011 - Danskere spiser masser af antidepressiv medicin, men det hjælper ikke særligt mange. Flere har brug for terapi, men det er for dyrt


Troværdighed til salg - EB 3/6-2011 - PROFESSOR Court Pedersen har solgt sine aktier i medicinalfirmaet Lundbeck. Det lyder som en oplysning, der kun kan have interesse for børsmæglere, men salget har i realiteten afgørende og principiel betydning.


Betændt dække over farlige lykkepiller - EB 28/5-2011 - EFTER at alle alarmlamper blinkede for lykkepiller til gravide, fortsatte de danske praktiserende læger trøstigt med at skrive recepter ud til vordende mødre i over et år.


Nye sager om misdannelser hos spædbørn - Fpn.dk 31/5-2011 - Lægemiddelstyrelsen har fået nye indberetninger om bivirkninger af antidepressiv medicin.


Medicineksperter i lommen på lykkepillefirmaer - JP. 28/5-2011 - En række eksperter, der rådgiver om lykkepiller, har selv økonomiske interesser i salget.


Eksperter i lommen på lykkepillefirmaer - Information 28/05-2011 - De medicineksperter, der er ansvarlige for information om lykkepiller til landets læger, har selv store økonomiske interesser i producenterne af pillerne. Det skriver Ekstra Bladet.


Mindst to spædbørn døde efter deres mødres brug af antidepressive piller. EB- 27/5-2011 - Lægerne vidste intet om det. Mens antidepressiv medicin i form af de såkaldte 'lykkepiller' hjælper på en kommende mors psykiske tilstand, kan medicinen få fatale konsekvenser for barnet. I værste fald kan det faktisk slå det ihjel.


Sløseri fra det opslagsværk, promedicin.dk, lægerne bruger, når de skal udskrive medicin, har haft fatale følger for gravide på lykkepiller. EB 27/5-2011 - Promedicin.dk blæste således på advarsler fra Lægemiddelstyrelsen i 2010, så de praktiserende læger ikke fik kendskab til alvorlige bivirkninger - og derfor uden forbehold fortsatte med at udskrive farlige lykkepiller til gravide. Det skriver Ekstra Bladet i dag.


Lykkepiller dræbte Heidis nyfødte søn - DR 24/5-2011 - Omkring et år kendte Lægemiddelstyrelsen til, at det kunne få alvorlige konsekvenser, hvis kvinder fik lykkepiller under graviditeten, eller mens de ammede. Alligevel blev landets læger ikke advaret, skriver Ekstra Bladet.


Myndigheder overhørte advarsler om babydød - JP 24/5-2011 - Landets læger blev ikke i tide advaret om konsekvenserne ved at give antidepressiv medicin.


Haarder skal forklare dødsfald - JP 24/5-2011 - Advarsler om fire tilfælde af dødsfald hos spædbørn blev forsinket, hævder avis.


Overhørte advarsler om babydød og misdannelser - EB 24/5-2011 - Landets læger blev ikke i tide advaret om konsekvenserne ved at give lykkepiller til gravide


Er vores læger til fals for industrien? politikken 24/5-2011 - Reglerne for udskrivning af antidepressiv medicin til børn er for slappe.


Læger udskriver forkert medicin til unge. DR 13/5-2011 - En stor del af de unge som får antidepressiv medicin herhjemme bliver behandlet med medicin, som slet ikke er godkendt til deres aldersgruppe. Stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger udskriver læger både for meget og FORKERT medicin.


Farlige bivirkninger offentliggøres - DR 11/5-2011 - Antidepressive midlerBlandt nogle af de sager, der nu skal undersøges til bunds, er medicinalvirksomhedernes undersøgelser om alvorlige bivirkninger af antidepressive midler - også for voksne. - Vi skal have fat i de rapporter, som fortæller, hvor mange - også voksne - der reelt dør som følge af bivirkninger af antidepressive midler. Der findes talrige forsøg, som viser, at voldelig adfærd og selvmordstanker er blandt bivirkningerne - men mange af disse virkninger er ikke publiceret, og det er klart, at førende psykiatere holder kortene tæt til kroppen, når de deltager i konferencer med baglommerne fulde af dollars fra industrien. I nogle tilfælde har de jo selv medvirket til snyderierne, og det fortæller de jo ikke om, siger Peter Gøtzsche.


Vigtig debat om gavnlige og skadelige virkninger - Dagens Medicin 6/5-2011 - Det er svært at forstå, at psykiaterne og de praktiserende læger er så glade for ssri-præparater, når de ikke ser ud til at nedsætte risikoen for selvmord, men tværtimod ser ud til at øge den.


Småbørn får lykkepiller - BT 6/5-2011 - Børn helt ned til i 0 til 4 år får udskrevet recept på antidepressiv medicin.

13.000 børn og unge på lykkepiller - BT 4/5-2011 - Antallet af børn og unge, der bliver behandlet med antidepressiv medicin, er steget voldsomt de seneste år.


Lykkepiller øger børns selvmordsrisiko - EB - 2/5-2011 - Nyt forsøg viser, at antidrepessiv medicin øger selvmordsrisikoen blandt børn

Antidepressiver kan gøre unge aggressive - DR. 1 2/5-2011. Antidepressiver hjælper mange voksne, men medicinen bruges også til børn og unge, og her kan den i nogle tilfælde have nogle ubehagelige bivirkninger. Vi ser hyppigt det, at der opstår bivirkninger specielt i opstartsfasen, at børnene bliver mere rastløse og urolige, nogen bliver aggressive og uforklarligt udadreagerende, siger Thorsten Schumann, børne- og ungdomspsykiater i Kolding-Augustenborg.

Antidepressiver øger selvmordsrisiko blandt børn - DR1 21 Søndag 1/5-2011 Et forsøg, som de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har stået for og som har været publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, viser, at der er en markant større risiko for selvmord, når børn får antidepressiver end når voksne gør sammenlignet med, hvis grupperne i stedet fik snydepiller. I USA er Lundbecks amerikanske samarbejdspartner Forest Laboratories netop ved at indgå forlig med mindst 54 familier, hvis børn enten har forsøgt eller har begået selvmord efter at have fået Lundbecks antidepressive piller.

Psykiaterne har ukritisk accepteret ssri-præparaterne - Dagens medicin 08-04-2011 - Meget tyder på, at de kan blive et lige så alvorligt problem som benzodiazepinerne.

 

Antidepressive midler øger risiko for åreforkalkning - Dagensmedicin 11-04-2011 - Midaldrende mænd har en forhøjet risiko for at få forsnævringer på halspulsåren og dermed en højere risiko for slagtilfælde og hjerteanfald

Ny medicin skal skabe bedre samfundsborgere - information 10/4-2011 - Nye moralmanipulerende præparater kan anvendes i stedet for fængsel og måske endda hjælpe menneskeheden til at løse globale problemer hævder forskere.

Per Clausen: lykkepilletvang må stoppes - TV2 nord. 21/3-2011 - Politik: Det er ikke kommunerne, der skal beslutte, om modtagere af dagpenge skal behandles med lykkepiller. Det mener Per Clausen, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.

Massiv kritik af lykkepille-krav - DR 20/3-2011 - Alle partier - undtagen regeringspartierne - er forargede over, at flere kommuner tvinger syge og svage borgere til at tage antidepressiv medicin for ikke at miste deres sygedagpenge. De kræver nu, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg(V) griber ind.

Spis lykkepiller eller mist sygedagpenge - DR 20/3-2011 - Syge og svage borgere tvinges til at tage antidepressiv medicin , hvis ikke de vil miste deres sygedagpenge. Det er ulovligt, fastslår en professor. Alligevel kan DRs nyhedsmagasin 21 Søndag dokumentere, at denne praksis gennemføres i flere kommuner.

Gravide tester medicin uden at vide det - Alive 7/3-11 - Medicinalbranchen sniger forsøg med medicin til gravide ind ad bagdøren, mener en professor.

Psykiatere dobbeltmedicinerer skizofrene i stor stil - Dagens medicin 4/3-11 - Næsten halvdelen af samtlige skizofrene patienter bliver behandlet med flere antipsykotiske præparater, selv om anbefalingerne lyder på det modsatte. Mere forskning og uddannelse skal dæmme op for dobbeltmedicineringen, konkluderer mtv.

Børn døde fordi mødre fik medicin - Jyllandsposten 27/2-2011 Mindst to spædbørn døde efter mødrenes brug af antidepressiv medicin.

Alvorlige bivirkninger skjules helt lovligt - Videnskab.dk 25/1-2011. Lovgivningen om lægemiddelindustrien skal strammes gevaldigt op, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få bugt med svindel, mener danske eksperter.Et eksempel på manipulation med data er historien om dengang medicinalfirmaerne Pfizer, Eli Lilly og GlaxoSmithKline uafhængigt af hinanden ansøgte om markedsføringstilladelse for lykkepiller.Læs mere.

Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger - videnskab.dk 24/1-2011. De seneste år har budt på en række skandaler i medicinalindustrien. Firmaers hemmeligholdelse af forskningsdata og lægers interessekonflikter er med til at sløre sandhederne om præparaternes virkninger. David Healy har estimeret, at omkring halvdelen af den videnskabelige litteratur om psykofarmaka er skrevet af spøgelser eller firmaansatte forfattere, eller er publiceret i supplementer til tidsskrifter uden peer review. Læs mere.

Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger - videnskab.dk 24/1-2011. De seneste år har budt på en række skandaler i medicinalindustrien. Firmaers hemmeligholdelse af forskningsdata og lægers interessekonflikter er med til at sløre sandhederne om præparaternes virkninger. David Healy har estimeret, at omkring halvdelen af den videnskabelige litteratur om psykofarmaka er skrevet af spøgelser eller firmaansatte forfattere, eller er publiceret i supplementer til tidsskrifter uden peer review. Læs mere.

Jeg isolerede mig i min seng DR1 nyheder.06. jan. 2011 19.38 Indland. 300.000 danskere spiser antidepressiv medicin. Men 80 procent af effekten er ren placebo, altså noget vi bilder os selv ind. Til gengæld er der risiko for alvorlige bivirkninger. Henrik Linde fik en depression efter et overfald på sit arbejde. Hans læge udskrev lykkepiller, men de virkede ikke. - De hjalp slet ikke for det, de skulle. Jeg isolerede mig i min seng og spiste ikke i uger af gangen. Jeg kravlede ud i køkkenet efter vand, fordi der ikke var nogen, der måtte se mig, siger, Henrik Linde til DR Nyheder.
Lægemiddelstyrelse erkender at 200.000 er på unødvendig medicin. I dag er omkring end 300.000 danskere på antidepressiver. Det betyder, at mere end 200.000 danskere helt unødvendigt spiser medicinen.

Læs mere - tryk her

Dansk torturbehandling underkendes - politikken 11/5-2010. Jobcentre stiller per automatik krav om antidepressiv medicin til mennesker med det, der før hed kz-syndrom.

Mor på lykkepiller giver nyfødte abstinenser - Fyens.17/3-10. Det er ikke kun narkomaner, der risikerer at føde børn med risikable abstinenser.

Lægerne slår pillealarm - Politikken 25/1-10Grænsen er nået for, hvor meget antidepressiv medicin, danskerne bør tage.

Erstatning for hjertefejl, foråsaget af mors lykkepiller - Blomberg newsGlaxoSmithKline Plc must pay $2.5 million over claims that its Paxil antidepressant caused birth defects, a Pennsylvania jury concluded in the first of 600 such cases to come to trial.

Børn kan få hjertefejl af mors lykkepiller - Berlinske 13/10-09 - Depressionspiller øger risikoen for at føde et barn med hjertefejl. Risikoen for fosteret bør derfor indgå i beslutningen om at bruge antidepressiv medicin under graviditeten, anbefaler forskerne. Projektet er lavet af læger fra Århus Universitetshospital, Skejby, sammen med epidemiologer fra Aarhus Universitet og fra University of California i Los Angeles. Resultaterne er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift BMJ.

 

Syge risikerer forkert medicin - DR 19/10-09 - Syge danskere risikerer at få udskrevet medicin, som slet ikke er godkendt til deres sygdom, og som derfor kan være direkte farlig for dem. Ifølge bogen "Vores piller", der udkommer i morgen, opdigter medicinalfirmaer for eksempel også sygehistorier om patienter, som ikke findes og referer til videnskabelige undersøgelser, som ikke eksisterer.

Medicinalfirma kritiseres for skjult reklame - DR 18/10-09 - Både læger og deprimerede danskere er forargede over, hvad de mener er skjult reklame på hjemmesiden DepNet.dk

Forbrugerråd advarer om DepNet.dk - DR 18/10-09 - I Danmark er det forbudt at reklamere for receptpligtig medicin. Og Forbrugerrådet mener, at Lundbeck med den direkte brevkasseforbindelse fra læge til patient har fundet et smuthul til at lave skjult reklame for pillerne Cipramil og Cipralex.

Lundbeck-partner på anklagebænken - Business.dk 5/10-09 - Lundbecks amerikanske partner Forest er på anklagebænken i Massachusett for særdeles aggressiv markedsføring af Lundbecks depressionsmidler til børn. Samtidig skjulte Forest angiveligt studier, der viste øget selvmordsrisiko og manglende positiv effekt.

Sandheden om lykkepiller holdt skjult - Ekstrabladet 23/9-09. Vores tiltro til antidepressiv medicin er skabt af medicinalfirmaerne. Undersøgelser med negative resultater om medicinen kommer ofte ikke frem.

Tvivl om antidepressiv medicin - Videnskab.dk. En kritisk artikel i det højt ansete, videnskabelige tidsskrift The New England Journal of Medicine har sat spørgsmålstegn ved effekten af 'lykkepiller'.

Medicinen virker ikke, men bivirkningerne er gode nok - Information 19/9-09. Ond cirkel. Mange af de mennesker, der får lykkepiller, sovemidler, beroligende og angstdæmpende midler, har i virkeligheden slet ikke brug for det eller nogen effekt af det. En uheldig bivirkning ved ophør med pillerne er dog, at man kan få nøjagtig de lidelser, man i første omgang blev behandlet for.

Træning og selvhjælp i stedet for lykkepiller - VG Norge 14/08-09. Forskningen viser at såkalte lykkepiller kan øke faren for selvmord. Nye retningslinjer skal sørge for at færre leger tyr til antidepressiver som første løsning.

Medicin har måske slået 46 psykisk syge ihjel - Politikken 9/5-09. Antallet af medicinrelaterede dødsfald blandt psykisk syge er højere, end papirerne afslører, mener både myndigheder, læger og organisationer.

Psykisk syge dør af medicin - 10/5-09. De seneste 12 år er mindst 46 psykisk syge døde af den medicin de tog. Foreningen Bedre Psykiatri vil have en kulegravning af dødsfaldene.

Stressramte parkeres på lykkepiller ENP 12/09-08. Danmarks største pensionsselskaber vil selv til at behandle sygemeldte med stress. Tilbuddet fra det offentlige er for dårlige, mener de.

Politi vil efterforske overdosis 5/9-08 - Vi er nødt til at vide noget omkring medicinering. Hvornår er der givet for meget medicin, hvem skal kontrollere hvad, og hvad siger reglerne i det hele taget? Bagefter kan vi vurdere, om der er sket noget strafbart, siger Johnny Schou fra Fyens nær politi.

Jesper døde af lykkepiller. Fyens stifttidende 4/9-08 Jesper Sløk døde den 12. januar på OUH, og nu har hans efterladte endelig fået at vide, hvad han døde af. Han døde af en overdosis lykkepiller, fortæller Steen Sløk, der har talt med Retsmedicinsk Institut, hvor Jesper Sløk blev obduceret.

Lykkepiller farlige for trafikken - DR nyheder 12/8-08De tusindvis af danskere, der tager medicin mod depression, kan være farlige i trafikken, uden at de selv ved det. Det viser forskning fra North Dakota University i USA.

300.000 danskeres sexliv smadret af lykkepiller - Nyhedsavisen - 11/03-08. Op mod 300.000 danskere mister sexlysten, fordi de er på lykkepiller. Pillerne kan virke så dræbende på sexlivet, at det forværrer depressionen.


Sexgale ældre bliver kastreret med medicin - Nyhedsavisen 10/3-08. Gamle kan være så demente, at de mister hæmningerne og får ustyrlig lyst til sex. Lægerne giver dem lykkepiller og anden medicin, som kan lægge låg på lysterne.


En million danskere skal screenes for depression. - Dagens medicin 7/3-2008. - Læs artiklen


Medicinfirmaer skjuler sandheden om lykkepiller - Avisen.dk - 22/-08. Selskaberne bag kendt depressionsmedicin offentliggør stort set aldrig undersøgelser, der viser, at deres egen medicin ikke virker. Livsfarligt, mener ekspert


En megasucces, der ikke virker - Information 9/2-08. Hvad nu? Ny britisk undersøgelse dokumenterer, at antidepressive midler kun virker på de allermest deprimerede. Hvad stiller de 40 millioner patienter op nu?

Slut med piller til lette depressioner - Fnp 28/02-08. Læger bør i fremtiden ikke ordinere medicin eller terapi til lette depressioner. Sådan er de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.


Danskere fyldes med lykkepiller - Nyhedsavisen 28/02-08Deprimerede får det beviseligt bedre af samtaleterapi. Det får nu England til at love terapi til alle. Danskerne må nøjes med piller.

Forskere: "Lykkepiller" virker ikke - Fpn. 26/2-08. - Antidepressiv medicin som Prozac, Seroxat og Efexor er måske spild af penge. En større engelsk undersøgelse når frem til, at virkningen er beskeden - kun lidt bedre end placebo-medicin.

Lykkepiller virker ikke - Nyhedsavisen 26/02-08Depressionsmedicin virker kun på mennesker med særlig alvorlig depression, viser ny undersøgelse. Der er ofte slet ingen grund til at tage dem, vurderer ekspert.


Lægemiddelstyrelsen ser på lykkepiller - Nyhederne dr 26/02-08 - Det sker på baggrund af forskning fra universitetet i Hull, der viser, at lykkepiller kun virker på meget deprimerede patienter.


Lykkepiller gør ingen forskel - Berlinske 26/2-08. Antidepressiv medicin - de såkaldte lykkepiller - er ingen hjælp for mennesker med en moderat eller halvsvær depression. Det viser ny britisk forskning.


Medicinfirmaer skjuler sandheden om lykkepiller - Nyhedsavisen 22/2-08Selskaberne bag kendt depressionsmedicin offentliggør stort set aldrig undersøgelser, der viser, at deres egen medicin ikke virker. Livsfarligt, mener ekspert

Almindelige lægemidler giver selvsmordtanker - Aftenposten Norge 8/2-08. Et nyt studie viser at elleve almindelige mediciner mod epilepsi og bipolare lidelser kan øge risikoen for selvmord og selvmordstanker. På torsdag i forrige uge gik de amerikanske (FDA) ud og advare imod medikamentene.


I Syddanmark spiser de piller 7/01-08. Der er store regionale forskelle på forbruget af antidepressiv medicin i Danmark. På Fyn og i Sønderjylland spiser de flest lykkepiller.


Tusinder tvinges på lykkepiller - TV2 Øst 26/12-07 Ekspert fra Region Sjælland undrer sig: Ingen støtte til psykologhjælp, kun til antidepressiv medicin, selv om effekten af terapi er større.


Tusinder tvinges på lykkepiller - Ekstra Bladet 27/12-07 - En nation på piller : Danmark er det land i Vesteuropa, hvor forbruget af antidepressiv medicin stiger mest. Der er ingen støtte til psykologhjælp men kun til antidepressiv medicin, som vi propper os med trods svære bivirkninger.


Lykkepiller smadrede mit liv - Ekstra Bladet 27/12-07 - Jens liv tog en ordentlig nedtur, da han fik lykkepiller. I stedet burde han have haft psykologbehandlingJens fik lykkepiller efter ti minutter hos lægen. I dag ved han, at han burde have haft psykologhjælp i stedet. Jens gik ned med stress efter flere års voldsomt pres på jobbet og i privatlivet. Det startede en gevaldig social og økonomisk deroute. I dag er han 38 år og førtidspensionist.

Psykiatere ved for lidt om medicin Berlinske 16/1-07 Kommende psykiatere har kun tre dages undervisning i medicinsk behandling. Det øger risikoen for forkert medicinering. De skriver medicin ud, som påvirker hjernen, men de ved for lidt om emnet. De danske psykiatere synes ikke selv, at de lærer nok om medicin under uddannelsen.

Tilbage til livet - Nordjyske 9/12-07 - Det kan være svært at forstå, at den 42-årige kvinde, som sidder og lyser op i lejligheden i Aalborg Øst, har en rekordlang række diagnoser, en 300 sider lang journal og 19 indlæggelser med sig fra en årrække i psykiatrien. Flere typer skizofreni, autisme, spiseforstyrrelser, angst og depressioner er bare nogle af de prædikater, hun fik inden for murene.

Forbrug af lykkepiller stiger voldsomt DR nyhederne 09/12-07 - Nye tal viser, at danskerne spiser lykkepiller som aldrig før. Stigningen i forbruget er langt større end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Hvor danskerne i 2000 brugte 35 dagsdoser antidepressive piller per 1000 voksne, var tallet i 2005 vokset til 60. Dermed er Danmark det OECD-land, der har opnået den største vækst i forbruget af lykkepiller fra 2000 til 2005.


Vil undersøge forbrug af lykkepiller DR nyhederne 09/12-07 - Sundhedsordførere vil have forklaring på, hvorfor danskernes forbrug af lykkepiller er steget så voldsomt. Kravet kommer efter at nye tal viser, at Danmarks forbrug af antidepressive midler er steget langt mere end i andre OECD-lande.


Vi må leve med tilfældige drab Avisen-dk 7/11-07 - Den 18-årige var på lykkepiller, men var netop stoppet med dem, da han gik amok. Det kan også være en del af forklaringen. - Hvis man stopper på lykkepiller, så kan man få en reaktion indenfor omkring halvandet eller tre-fire døgn. Det er en kendt sag, at der kan ske meget ubehagelig ting, hvis man bare lige pludselig stopper, siger Jørn Beckmann.


Drabsmand tog samme medicin som columbine-morder Avisen-dk 7/11/07 - Den 18-årige mand, der skød og dræbte syv i Finland, var på den samme medicin mod depressioner, som den ene af de skytter, der stod bag en lignende massakre i USA. Europæiske myndigheder advarer imod medicinen.

Er du glad nu ? - Information 19/10-07. Det er lykken i pilleform, som ændrede vores forhold til sindet for altid. Et fænomen, et begreb, en generation og en revolution. Verdens første og mest udbredte 'lykkepille' fylder 20 år. Her følger 20 ting, du bør vide om Prozac.


Kvinder tager lykkepiller mod PMS - TV2 04/07-08. Stadig flere danske kvinder tager lykkepiller for at hjælpe dem af med humørsvingninger omkring deres menstruation. Det skriver Urban.


Ny Svensk undersøgelse - Mere end 80% af de som begik selvmord fik "behandling" med psykofarmaka, og godt over 50% fik antidepressiver.


Har dit barn fået seroxat ? I USA kan man nu søge erstatning hvis man har fået Seroxat før man blev 18.


Århundredets medicinske bluff - Information 17/7-07. På ni år steg brugen af antidepressiva med 495 procent, men der er gjort skræmmende lidt for at klarlægge de skader, det har medført, og som lægerne ikke ser.

Stop depressionspille-vanviddet - Det siger meget om vores samfund, at det findes relevant at medicinere børn i stedet for at arbejde med de ting, som i virkeligheden ligger til grund for deres problemer 13/7-07.

Danske børn propper sig med lykkepiller - Ekstra Bladet 06/7-07. På fem år er antallet af børn på lykkepiller næsten fordoblet fra 3845 til 7142Det er en uhyggelig udvikling, mener Gideon Zlotnik, børnepsykiater og tidligere overlæge. Han peger på, at alt for mange børn og unge får depressionspillen, selvom de ikke burde.

Lykkepiller kan undergrave knoglerne - DR nyhederne 26/6-07. De meget anvendte antidepressive piller, der har fået stor udbredelse i de sidste ti år, kan svække knoglerne og dermed i det lange løb påføre patienten knogleskørhed, viser to nye undersøgelser.

Tag en lille pille - Dagbladenes Bureau 25/6-07 "at bilde folk ind, at deres krise skyldes en sygdom i hjernen, er ikke alene en løgn, men også en barnagtiggørelse af Danmarks befolkning"

Eksperter advarer mod det stigende forbrug af psykofarmaka og SSRI-præparater. fnp.dk 23/6-07 Depressions-begrebet er fuldstændigt i skred. Medicinalindustrien og dele af hjerneforskerne har fået os alle sammen overbevist om, at tristhed skyldes en kemisk ubalance i hjernen, og samtidig har de opfundet en række moderne lægemidler, som, de siger, kan gøre livet lettere for os. Men det er tilpasnings-medicin, som ikke alene er personlighedsforandrende og afhængigheds-skabende, men forhindrer os i at udvikle os.

Myten om psykofarmaka - Information 29/5-07Den medicinske behandling af psykiske sygdomme hviler på en illusion om at psyke og adfærd udelukkende er styret af biologi, skriver amerikansk neurolog i en ny bog

Forbruget af lykkepiller på rekordhøjt niveau - Berlinske 23. april 2007. Forbruget af lykkepiller slog alle rekorder sidste år. Over en kvart million danskere bliver behandlet med pillerne. Ifølge en ekspert kan det stigende antal bl.a. forklares med, at pillerne bliver brugt til at behandle en lang række forskellige psykiske lidelser.

Mange tusinde patienter bliver unødigt behandlet med lykkepiller. Ugeskrift for læger 16/4-07. Flere tusinde danskere med depressioner bliver behandlet unødigt med medicin, der slet ikke hjælper dem med at blive raske. Således påviser forskere i det nye nummer af Ugeskrift for Læger, at medicinen enten har ingen eller utilstrækkelig effekt på 30-40 procent af de flere hundredtusinde danskere, der er i behandling med de såkaldte lykkepiller.

Producenten løj i flere år og solgte pillen som tryg. Dagbladet Norge 29.01.2007 - Brugen av anti-depressiven Seroxat, også kendt som lykkepiller, har længe været omdiskuteret. Nu viser det sig at også producenten viste at legemiddelet ikke virkede og i nogen tilfælde er farlig.

Et overordentlig stort antal patienter får det værre af anti-depressiv medicin, siger vice-præsidenten for det svenske psykiatriske selskab. - 24/7 press releace 16/11-06

David Healy, Andrew Herxheimer, David B. Menkes - 12/9-06 Forbindelsen mellem behandling med antidepressiver og aggression og vold, som her refereres, kræver flere lægelige undersøgelser, mere tilgængelig epidemiologisk materiale, og god lægelig beskrivelse af uønskede følger af behandlingen. Retssystemet må sandsynligvis instille sig på fortsat at blive mødt med sager om vold i tilknytning til brugen af psykotropisk medicin, og det kan tilfalde domstolene at kræve adgang til materiale, som i øjeblikket ikke er tilgængeligt. Det er et internationalt problem, og det kræver en international respons.

Børnepsykiater advarer mod lykkepiller - Tænk, 6/10-06 Som medvirkende i en artikel om sammenhængen mellem SSRI-behandling af børn og unge med depression og nyopstået/forværret uro, aggressivitet og selvskadende adfærd  (TÆNK september 2006), vil jeg gerne præcisere nogle punkter for at højne informationsniveauet.

Børnepsykiater advarer mod lykkepiller - Tænk, 8/9-06 Læs blandt andet om psykiateren, som har oplevet, at flere af hans unge patienter blev selvdestruktive, kort efter de begyndte at tage lykkepiller. En begik selvmord.

Medicinalgigant indrømmer selvmordsfare - Tænk, 9/6-06Efter at have nægtet enhver sammenhæng mellem antidepressionsmidlet Seroxat og selvmordsadfærd i over 15 år indrømmer verdens næststørste medicinalgigant, at patienter på Seroxat har øget risiko for selvmord. ”Horribelt,” siger formanden for Landsforeningen Sind

Lykkepille-gigant indrømmer nu selvmordsfare ved lykkepiller - VG Norge, 21/5-06 For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare

Det ulykkelige overforbrug - Tænk 5/5-06 Sidste år tog 350.000 danskere den slags antidepressive medicin, der går under den folkelige betegnelse 'lykkepiller'. Det rekordhøje antal får ledende psykiatere og læger til at slå alarm. Medicinen viser sig desuden at have flere og mere alvorlige bivirkninger, end først antaget.

Den mørke side - Danskerne og lykkepillerne - DR P1 5/5-06 Radio dokumantar program. *

Den danske lægemiddelstyrelse - Alle lykkepiller kan være farlige også for voksne - Ekstrabladet, 24/8-05

SSRI dårlige for miljøet - Nye resultater viser at en række antidepressive stoffer, de såkaldte selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI'ere, bl.a. brugt i Fontex og Cipramil) har potentiale for at kunne påvirke miljøet - 2005

Lykkepiller kan virke modsat - Tænk 4/11-03 Flere patienter har fortalt, at de har oplevet angstanfald, at de er blevet aggressive eller at de har forsøgt at begå selvmord, fordi de er blevet behandlet med lykkepillerne, som rigtigt hedder SSRI-piller.

37 danskere vil sagsøge Lægemiddelstyrelsen Berlingske 28. oktober 2003 37 danskere vil sagsøge Lægemiddelstyrelsen og verdens næststørste medicinalproducent for et millionbeløb, fordi de mener, at de aldrig er blevet oplyst om bivirkningerne ved lykkepiller.


Mange skræmmende bivirkninger - "Radiolægen" Carsten Vagn HansenJeg må tilstå, at jeg ikke er meget for de serotoninøgende og noradrenalinøgende lægemidler, der med et dårligt ord kaldes "lykkepiller". Jeg kender flere tilfælde, hvor de har hjulpet, men jeg synes, at der kan være mange skræmmende bivirkninger ved dem, først og fremmest ændringer af personligheden og tankemønstret.

 

Danske artikler om behandling inden for psykiatrien.

 

Vi pumpede medicin i beboerne - Berlinske 29/5-08På bostedet Tokanten havde personalet stærk psykofarmaka til rådighed, som de kunne give de stærkt udviklingshæmmede beboere, når de blev for urolige. Men ofte skete det mere efter personalets behov end beboernes, siger tre tidligere medarbejdere.


Mystiske dødsfald i psykiatrien - DR1 25/5-08Et stort antal psykiatriske patienter dør hvert år, uden at nogen ved hvorfor. Nordjyske Stiftstidende har fået aktindsigt i oplysninger fra Dødsårsagsregisteret, og tallene viser, at 158 psykiatriske patienter døde i 2006, hvor dødsårsagen er angivet som psykose. Året før var tallet 156.


Danskere skal screenes for depression - Berlinske 7/3-08Syndhedsstyrelsen foreslår, at de praktiserende læger systematisk tjekker store patientgrupper for depression.


Overlæge har fået nok Tv2 Øst. 12/2-08. Vilkårene for de ansatte og patienterne i distriktspsykiatrien i Odsherred er for ringe. Derfor har en psykiatrisk overlæge valgt at sige sit job op. Nu vil den politisk ansvarlige have undersøgt, om overlægen har ret i, at arbejdsvilkårene er for ringe.


Psykisk syge fyldes med stærk medicin DR 10/2-08. Psykisk syge beboere på bocenteret Ringbo i Bagsværd fyldes med stærkt afhængighedsskabende sove- og nervemedicin. Det afslører 21 SØNDAG i aften med skjult kamera.


Sind: Udbredt at overmedicinere - DR10/2-08. DR kunne i går i 21Søndag afsløre, at de psykisk syge på bostedet Ringbo systematisk og i strid med alle regler bliver overmedicineret med nervemedicin og sovemedicin. Sinds landsformand Finn Graa Jakobsen er rystet over udsendelsen. Men han er ikke overrasket.


Psykiater: Ansatte på bosteder skal uddannes bedre - DR 10/2-08. De ansatte på bosteder for psykisk syge er slet ikke rustet til at tage sig af patienternes medicinering, siger Poul Videbæk, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab .


Psykiatere erkender overmedicinering 23/12-07 - Patienterne har sagt det længe. Nu siger psykiaterne det også. Hele 51 procent af psykiaterne mener, at der skrives for meget medicin ud i psykiatrien, mens kun fire procent finder, at der skrives for lidt ud.Psykiatere ved for lidt om medicin Berlinske 16/1-07 Kommende psykiatere har kun tre dages undervisning i medicinsk behandling. Det øger risikoen for forkert medicinering. De skriver medicin ud, som påvirker hjernen, men de ved for lidt om emnet. De danske psykiatere synes ikke selv, at de lærer nok om medicin under uddannelsen.


Læge ordinerede 235 sovepiller dagligt - Politiken 18/6-07. En psykiatrisk patient i Aabenraa spiste mere end 200 tabletter dagligt.


Terapi mod socialfobi bedre end lykkepiller - Forskning Norge 24.mai 2006. Tre ugers kognitiv adfærdsterapi i gruppe er lige så effektivt mod social fobi som et helt års behandling med nyere antidepressiver, ifølge en ny doktorafhandling fra Karolinska Institutet.

Udlandet :

 

Treatment for PTSD may be killing veterans

Andrew White returned from a nine-month tour in Iraq beset with signs of post-traumatic stress disorder: insomnia, nightmares, constant restlessness. Doctors tried to ease his symptoms using three psychiatric drugs, including a potent anti-psychotic called Seroquel.


Deadly Medicine - fv.com

Prescription drugs kill some 200,000 Americans every year. Will that number go up, now that most clinical trials are conducted overseas—on sick Russians, homeless Poles, and slum-dwelling Chinese—in places where regulation is virtually nonexistent, the F.D.A. doesn’t reach, and “mistakes” can end up in pauper’s graves? The authors investigate the globalization of the pharmaceutical industry, and the U.S. Government’s failure to rein in a lethal profit machine.


Depression Medication: Patients Report 20 Times More Side Effects Than Recorded in Charts, Study Finds


ScienceDaily (Apr. 20, 2010) — A study from Rhode Island Hospital shows that patients report side effects from medication for the treatment of depression 20 times more than psychiatrists have recorded in the charts. The researchers recommend the use of a self-administered patient questionnaire in clinical practice to improve the recognition of side effects for patients in treatment. The study is published in the Journal of Clinical Psychiatry, Volume 71, No. 4, now available online ahead of print. klik her


Producenten løj i flere år og solgte pillen som tryg. Dagbladet Norge 29.01.2007 - Brugen av anti-depressiven Seroxat, også kendt som lykkepiller, har længe været omdiskuteret. Nu viser det sig at også producenten viste at legemiddelet ikke virkede og i nogen tilfælde er farlig.


Et overordentlig stort antal patienter får det værre af anti-depressiv medicin, siger vice-præsidenten for det svenske psykiatriske selskab. - 24/7 press releace 16/11-06


Incredible data have just been revealed that antidepressant drugs were behind 52 percent of all suicides among women (18-84) in Sweden (2006).


How GlaxoSmithKline Suppressed Data - on Paxil-Induced Akathisia: Implications for Suicidality and Violence - 11/12-06


Serotonin og Depression, En teori : Dec. 2005. A Disconnect between the Advertisements and the Scientific Literature


An immense number of patients get worse from new antidepressant drugs, says Vice President of The Swedish Psychiatric Association - 16/11-06 Speaking on antidepressants the Vice President of The Swedish Psychiatric Association, Dr. Christina Spjut, said Sunday that "an immense number of persons get worse from this". She said that many persons take these drugs for years "where the antidepressant drugs make them continue to be depressed".


Antidepressants and Violence: Problems at the Interface of Medicine and Law

David Healy, Andrew Herxheimer, David B. Menkes
The association of antidepressant treatment with aggression and violence reported here calls for more clinical trial and epidemiological data to be made available and for good clinical descriptions of the adverse outcomes of treatment. Legal systems are likely to continue to be faced with cases of violence associated with the use of psychotropic drugs, and it may fall to the courts to demand access to currently unavailable data. The problem is international and calls for an international.


24-7 Press release 10,988 modsat effekt raporteret på under 3 år.


Serotonin and Depression - A Disconnect between the Advertisements and the Scientific Literature.


24-7 Press release - MHRA forbyder Sverige at offentliggøre Strattera selvmord data.


The Huffington post - FDA advare paxil gør depressive voksne selvsmordtruet.


Dr. Breggin Expert Calls for Drug Companies to Publish Safety and Efficacy Data


Dr. Breggin´s Rapport Frigivet hemmeligholdelse om selvmordsrisiko


Liste med mord muligvis foråsaget af SSRI lykkepiller - ssri UKsupport


Død efter lykkepille kur – hør radioudsendelsen fra Norge 1,2 million i erstatning til hans lille barn


Nrk - udsendelse om selvmord og lykkepiller fra Norge.


Død af lykkepiller - 10.11.2003 Absentia Norge Bruken av lykkepiller eller antidepressive medisiner har vært enorm etter at de kom på markedet for 10 år siden. For kort tid siden ble utbetalt erstatning til en mann som døde etter bruk av antidepressive medisiner.


Mord, selvmord. En bitter eftersmag af lykkepiller Guardian England


Selvmordsrisiko ved Seroxat - Nrk Norge


Fakta om selvmord og lykkepiller - Nrk Norge


Advarsler mod livsfarlige lykkepiller - TV2 Norge


Mord, selvmord og vold muligvis foråsaget af lykkepiller - ssristories.com - Database.

 

Videnskabelige artikler & advarsler om bivirkninger ved lykkepiller

 

 

En ny undersøgelse fra USA viser at lykkepillers virkning overvurderes fordi man kun publicere de positive sider af medicinen, flere forskere mener efterhånden at medicinen er virkningsløs, men bivirkninger er der mange af. Her er samlet forskellige videnskabelige rapporter om bivirkningerne, symptomer og skader foråsaget af pillerne, samt advarsler fra lægemiddelstyrelsen. Der foreligger langt mere dokumentation i udlandet derfor er mange af disse links på engelsk.

 

Citat Dr. David Healy

"Knowing the full picture could mean the difference between life and death", Dr. David Healy said. If we are informed what the risks are, then we don't say, 'it couldn't be the drug,' and increase the dose, which is just the wrong thing to do," he said.

 

 

Danmark :

 

Vigtig debat om gavnlige og skadelige virkninger - Dagens Medicin 6/5-2011 - Det er svært at forstå, at psykiaterne og de praktiserende læger er så glade for ssri-præparater, når de ikke ser ud til at nedsætte risikoen for selvmord, men tværtimod ser ud til at øge den.

Lægemiddelstyrelsen - Bivirkningsdata om dødsfald eller alvorlige bivirkninger hos spædbørn ved brug af antidepressiv medicin (SSRI) Den 28. februar informerede vi om to tilfælde af spædbarnsdød, hvor mødrene under graviditeten havde været i behandling med fluoxetin. Efterfølgende har vi foretaget en udvidet søgning i bivirkningsdata for alle antidepressive midler af typen SSRI og også alle tilfælde af aborter. Data viser yderligere to tilfælde af spædbarnsdød samt 12 indberetninger om fosterdød eller aborter.

Lægemiddelstyrelsen - Risiko for dødsfald eller alvorlige bivirkninger hos spædbørn efter brug af antidepressiv medicin (fluoxetin og andre SSRI’er) Den 27. februar omtalte flere medier bivirkninger ved den antidepressive medicin fluoxetin, herunder dødsfald hos nyfødte, hvis mødre var i behandling med fluoxetin.

Alvorlige bivirkninger skjules helt lovligt - Videnskab.dk 25/1-2011. Lovgivningen om lægemiddelindustrien skal strammes gevaldigt op, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få bugt med svindel, mener danske eksperter.Et eksempel på manipulation med data er historien om dengang medicinalfirmaerne Pfizer, Eli Lilly og GlaxoSmithKline uafhængigt af hinanden ansøgte om markedsføringstilladelse for lykkepiller. Læs mere.

Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger - videnskab.dk 24/1-2011. De seneste år har budt på en række skandaler i medicinalindustrien. Firmaers hemmeligholdelse af forskningsdata og lægers interessekonflikter er med til at sløre sandhederne om præparaternes virkninger. David Healy har estimeret, at omkring halvdelen af den videnskabelige litteratur om psykofarmaka er skrevet af spøgelser eller firmaansatte forfattere, eller er publiceret i supplementer til tidsskrifter uden peer review. Læs mere

Rapport om lykkepiller - af Mads Wedel-Ibsen Heilpraktiker - hent rapport. Midlerne har alle en række bivirkninger. De hyppigst beskrevne er kvalme, opkastninger, søvnforstyrrelser, rastløshed, angstanfald, søvnløshed og manglende sexlyst. Blandt de mere alvorlige effekter af midlerne er selvmordstanker.


Negative resultater bliver ikke publiceret- IRF 22/2-08. Nyt amerikansk studie viser, at den videnskabelige litteratur om moderne antidepressiva er misvisende pga. selektiv publicering af positive fund, så lægemidlernes effekt overvurderes.

Genetiske variationers betydning for effekten af selektive serotoningenoptagelseshæmmere - Ugeskrift for læger 16/4-07 Der er udbredt praksis og god evidens for medicinsk behandling af depressiv sindslidelse. 30-40% af patienterne har dog ikke tilfredsstillende terapeutisk udbytte af en given behandling, og hverken demografiske, kliniske eller biologiske parametre er tilstrækkelige til at forudsige det individuelle behandlingsrespons.

Er brug af selektive serotoningenoptagelseshæmmere associeret med en øget risiko for blødning? - Ugeskrift for læger 25/9-05. I nyere studier er der blevet rejst mistanke om en øget risiko for blødning ved indtagelse af selektive serotoningenoptagelseshæmmer (SSRI)-præparater. I denne oversigtsartikel gennemgås de foreliggende epidemiologiske arbejder. Ved brug af SSRI er der fundet en overhyppighed af flere forskellige klinisk betydende blødningsmanifestationer. I to studier er der fundet en multiplikativ interaktion ved kombineret brug af nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) og SSRI-præparater. Der er også i Danmark et stort forbrug af denne gruppe antidepressiva. Vi mener, at man bør undgå at ordinere SSRI til personer, der har en høj risiko for at få blødningskomplikationer.

GlaxoSmithkline - GSK egne analyser om selvsmordfare pdf. 2006

Den danske lægemiddelstyrelse - Antidepressiv og risiko for misdannelser - 6/9-05

Den danske lægemiddelstyrelse - Risiko for selvmordstanker og selvmordsadfærd samt risikoen for fjendtlig adfærd såsom udtalt vrede og aggressivitet - 25/4-05

Psykofarmakologi i et genomisk perspektiv - Ugeskrift for læger 21/1-05 Behandlingssvigt eller forekomst af bivirkninger udgør væsentlige problemer ved behandling af psykiatriske sygdomsforløb og påvirker såvel komplians som patientens somatiske helbredssituation.

Drik aldrig alkohol når du får lykkepiller - Lykkepiller.info

Behandling med lykkepiller fører til misdannelser - Videnskab.dk 23/6-2010 - Gravides brug af medicin til behandling af psykiske lidelser øger risikoen for fosterskader. Risikoen for bivirkninger er så stor, at lægemidlerne ikke bliver testet på gravide. Alligevel bliver medicinen udskrevet til gravide.

Børn døde fordi mødre fik medicin - Tv2 27/2-2011 Mindst to spædbørn døde efter mødrenes brug af antidepressiv medicin.

Molecular Brain 8/3-2011 - Chronic treatment with fluoxetine for more than 6 weeks decreases neurogenesis in the subventricular zone of adult mice. Konklusion: Resultaterne viser at langtidsbehandling (mere end 6 uger) med FLX har den omvendte effekt på neurogenesen i SVZ i forhold til DG. Resultaterne peger også på at faldet i neurogenesen i SVZ godt kunne være involveret i nogle af antidepressivas terapeutiske effekter på depression. Desuden belyser vores fund muligheden i at nogle af bivirkninger til antidepressiva er medieret af faldet i neurogenesen i SVZ hos voksne pattedyr.

Molecular Brain 8/3-2011 - Behavioral destabilization induced by the selective serotonin reuptake inhibitor fluoxetine. Konklusion Resultaterne viser at fluoxetine, en selektiv serotoningenoptaghæmmer (SSRI) under normale forhold kan fremkalde ændring i aktivitetsnivauet hos mus fra dag til anden. Resultaterne påpeger også at effekten af fluoxetine på den manglede modning af granulacellerne i hippocampus er tæt koblet til ændringen i musens hæmmende adfærd. På baggrund af disse resultater foreslår artiklen at den manglende modning af aktuelle granulaceller udtrykt i form af ændring i adfærd kan være forårsaget af behandling med SSRI.

 

Nyeste kommentarer

12.02 | 13:43

Hej, søde Lea

Jeg kører lige en tur ned til vores smukke havn, for at tage lidt billeder dernede...

...
12.10 | 17:57

har ikke din mail, så jeg kan ikke skrive til dig der, alt var borte da pcn döde, SUK teknink er godt når det virker, men skriv til mig på marion.bonnerup@tele2

...
12.10 | 15:05

min pc brändte sammen, så jeg har väret uden i vel et halvt år, men nu har jeg lånt en anden, til jeg får köbt en ny selv, det er jo håblöst at väre afskåret

...
30.09 | 22:05

Søde Lea

Vil du ikke nok kontakte mig...? Kh Lene

...
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE